Közérdekű Információk

Body: 

Közérdelű információ:

 

Mentő: 104

Tűzoltó: 105

Rendőrség: 107

Tiszafüred:

Poroszló:

Abádszalók:

 Tisza-tó:

 

web oldal: www.tiszatavikedvezmenykartya.hu

E-mail cím: info@ttkkartya.hu

Telefonszám: 70/417-3728

Levelezési cím: Rimóczi Béla E.V.5350 Tiszafüred Rózsa utca 24/a

Felelős üzemeltető: Rimóczi Béla E.V. 5350 Tiszafüred Rózsa út 24/a

 

 Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Tisza-Tavi Kedvezménykártya rendszerében, mely tagjai érdekeit és igényeit előtérbe helyezve épül fel. A rendszerhez olyan kereskedők, szolgáltatók és vendéglátósok csatlakoznak, akiknek sokat jelent ÖN mint vásárló, így a vásárlások során, azonnali kedvezményeket biztosítanak a Tisza-Tavi Kedvezménykártya tulajdonosok részére.

Nem célunk multikat csatlakoztatni, hiszünk a helyi vállalkozók erejében, illetve a rendszer segíti működésüket azzal, hogy ÖN keresni fogja az elfogadóhelyeket és az általuk kínált kedvezményeket.

Egy nagyon fontos mozgatórugója van a rendszernek, ÖN, azaz a vásárló.

Nem kell mást tennie, csak a vásárlási szokásait úgy alakítani, hogy Partnereink szolgáltatásait vegye igénybe, illetve termékeiket vásárolja meg, az általuk nyújtott kedvezmények mértékével csökkentve, SPÓROLJON!

Fontos, hogy a kártya tulajdonos neve rá legyen írva a kártyára, mert csak így érvényes. A kártyát csak a tulajdonosa használhatja, ne adja kölcsön senkinek, hiszen bárki hozzájuthat.

 

Egyetlen kártyával több helyen érvényesítheti kedvezményét!

 

Keresse az elfogadóhely matricát!

 

Folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a Tisza- Tavi Kedvezménykártya rendszerébe csatlakozott új PARTNEREKRŐL, így Ön napra kész használhatja kártyáját a kedvezményekért cserébe. A kedvezmények mértékét az elfogadóhelyek határozzák meg, saját belátásuk szerint.

 

Általános szerződési feltételek, Tisza-Tavi Kedvezménykártya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák, Rimóczi Béla E.V. 5350 Tiszafüred Rózsa utca 24/a, mint WEB TOURIST iroda továbbá: kibocsátó, illetve az általa a Tisza-Tavi Kedvezmény kártya működtetésével ezen ÁSZF szerint a szálláshely-szolgáltatást végző szálláshely, a Kártyabirtokos, valamint a Tisza-Tavi Kedvezménykártya Elfogadó Partner közötti Szolgáltatói jogviszony létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

 

Információk

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Tisza-Tavi Kedvezménykártya hivatalos honlapján a www.tiszatavikedvezmenykartya.hu továbbá tájékoztatás kérhető az info@ttkkartya.hu e-mail címen.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya működtetője vállalja, hogy honlapján a sajtóban közzé tesz az alábbiakat:

 

-        Tisza-Tavi Kedvezménykártya igénybevételének részletes feltételeit,

 

-        Tisza-Tavi Kedvezménykártya szabályzatát és általános szerződési feltételeket,- a Tisza-Tavi Kedvezménykártya által igénybe vehető kedvezmények körét, mértékét és az elfogadóhelyek címlistáját,

 

-        Ügyfélszolgálat helyét, elérhetőségét.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya szerződés létrejötte attól az időponttól számít, amikor az elfogadóhely és az üzemeltető aláírják a Megbízási szerződést. Minkét fél az aláírásával nyugtázza a saját maga által vállalt kikötésének megvalósítását.

 

 

 

A Kártyabirtokos az ÁFSZ-t a www.tiszatavikedvezmenykartya.hu oldalon olvashatja el, annak pontjai akkortól érvényesek rá nézve, mikortól a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát megvásárolta. Ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya igénylése

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya megvásárolható az elfogadóhely partnereinknél, illetve igényelhető a www.tiszatavikedvezmenykartya.hu weboldalon, 2016 évben 500 Ft-ért.

 

Az Elfogadó Partner jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak a személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

 

A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza-Tavi Kedvezménykártya rendszer üzemeltetése során az igénylésben megadott személyes adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím ) a Tisza-Tavi Kedvezménykártyára való felhasználási jogosultság ellenőrzése, a Tisza-Tavi Kedvezménykártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten az Elfogadó Partner, illetve az Elfogadó Hely képviselője megismerje, kezelje és felhasználja.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya Kártya átvétele:

 

A Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát, annak adatait semmilyen módon nem módosíthatja.

 

A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Tisza-Tavi Kedvezménykártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Tisza-Tavi Kedvezménykártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya használata:

 

A Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Tisza-Tavi Kedvezménykártya átvételével válik jogosulttá.

 

A Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártyával a Megbízási szerződéssel rendelkező Elfogadó Partnereknél az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

 

A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos és a kártyán feltüntetett személy által személyesen vehetők igénybe: azzal, hogy

 

-  csoportos kedvezmény nem alkalmazható,

 

-  más kedvezménnyel össze nem vonhatók,

 

-  az Elfogadó Partner a meghirdetett kedvezmény igénybevételének részletes szabályait eltérően szabályozhatja, de erről előzetes tájékoztatást kell adnia.

 

Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

 

A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybevételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá kérés esetén a személyazonításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából bemutatni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

 

Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a Tisza-Tavi Kedvezménykártya kedvezményét igénybevételét, amennyiben

 

-  azt nem az arra jogosult személy használja, azaz a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Tisza-Tavi Kedvezménykártya adataival;

 

-  a Kártyabirtokos a kártyán szereplő jogosultsági időn kívül kísérli meg a kedvezmény igénybevételét.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet a Tisza-Tavi Kedvezménykártya kibocsátója felé

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat köteles kiegyenlíteni, vagy amennyiben a termék/szolgáltatás természete lehetővé teszi, elállhat a vásárlástól, illetve szolgáltatás igénybevételétől.

 

A Web Tourist iroda működtetője az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.tiszatavikedvezmenykartya.hu internetes oldalon.

 

A Web Tourist iroda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a kedvezmények mértékét az Elfogadó Partnerek jóváhagyásával megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja.

 

A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tisza-Tavi Kedvezménykártyával az Elfogadó Helyeken a közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

 

Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Tisza-Tavi Kedvezménykártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Tisza-Tavi Kedvezménykártya használatának lehetőségét.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya érvényessége:

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya érvényességét a Web Tourist iroda határozza meg, 2016.08.31-ig kiadott kártyák, 2016.12.31-ig érvényesek. 2019.09.01-től kiadott kártyák 2017.12.31-ig érvényesek.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése

 

A kártya pótlása egy új kártya kiadását, megvásárlását jelenti, melyet a fent említett módon vásárolhat meg a kártyabirtokos.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya letiltása, bevonása:

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 

-         a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén, a Tisza-Tavi Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt,

 

Amennyiben a használni kívánt Tisza-Tavi Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, igény esetén megvételre kínál egy érvényes kártyát, azonban a lejárt érvényességű Tisza-Tavi Kedvezménykártya bevonására nem kerül sor.

 

Érvénytelen Tisza-Tavi Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

 

Reklamáció:

 

A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:

 

-         az ÁSZF az Elfogadó Hely általi megszegését észleli,

 

-         a Tisza-Tavi Kedvezménykártya – álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,

 

-         a Tisza-Tavi Kedvezménykártyával kapcsolatos visszásságot észlel,

 

A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül – az info@ttkkartya e-mail címen, vagy levélben Tiszafüred Rózsa utca 24/a címre jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

 

A panaszt a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kivizsgáljuk, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről további 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

 

Ügyintézés, tájékoztatás:

 

A Kártyabirtokos információ-, illetve segítségkérés céljából fordulhat:

 

-         Szállásadójához

 

-         Az Elfogadópartnerhez

 

További információt a www.tiszatavikedvezmenykartya.hu oldalon talál.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:

 

-         a Tisza-Tavi Kedvezménykártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása

 

-         Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke

 

-         esetleges akciók

 

-         adatkezelés

 

-         eljárás a Tisza-Tavi Kedvezménykártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén.

 

Felelősség:

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.

 

A Kártya kibocsátója nem tartozik felelősséggel a Tisza-Tavi Kedvezménykártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 

-         a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,

 

-         a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

 

-         a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát;

 

-         a Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja

 

-         az Elfogadó Partner a Kártyaszerződés feltételeit egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).

 

-         az Elfogadó Partnerek szerződésszegése,

 

-         az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

 

A Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

 

Kibocsátó, Szállásadó, Elfogadó Partner a Kártyabirtokossal szemben együttesen felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg.

 

A Kártya érvényességének megszűnése:

 

A szerződés megszűnik:

 

-         a Kártya lejártával

 

-         a Kártyabirtokos általi felmondással,

 

-         szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,

 

-         a Kártyabirtokos halálával, az erről való tudomásszerzés időpontjában,

 

-         a jogosultsági feltételek megszűnésével,

 

-        ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,

 

-         ha a Kártyabirtokos a Kártyát már egy alkalommal kicserélte, és újra cserére szorul.

 

-         a Tisza-Tavi Kedvezménykártya bevonásával.

 

A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártya megszűnését követően:

 

-         a Tisza-Tavi Kedvezménykártya nem használható kedvezmények igénybevételére,

 

-         a Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza

 

A Kibocsátó, a Szállásadó, az Elfogadó Partner és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya Elfogadó Partnerré váláshoz, Hugyik Margit E.V., mint kibocsátó és a szolgáltató között Szolgáltatói szerződés megkötése szükséges.

 

Szolgáltatói szerződés kötésére jogosult bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemély továbbá gazdálkodó szervezet, amely létesítő okirata, határozata alapján terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt.

 

A Szolgáltatói szerződés a jelen ÁSZF IV. számú mellékletét képező űrlap (a továbbiakban: Űrlap) kitöltését és cégszerű aláírását, a kibocsátó részére történő átadását követően jön létre.

 

Az Elfogadó Partner a szerződést a kibocsátó részére történő átadásával a jelen ÁSZF reá vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Tisza-Tavi Kedvezménykártya rendszer és a Tisza-Tavi Kedvezménykártya tulajdonjoga Hugyik Margit E.V.-t illeti meg.

 

Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa üzemeltetett vállalkozás (Elfogadó Hely) a Tisza-Tavi Kedvezménykártya rendszer elfogadóhelyeként, a Szolgálgatói szerződés időtartama alatt a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékéből az általa az Űrlapon megadott mértékű kedvezményt nyújt az érvényes Tisza-Tavi Kedvezménykártyával rendelkező és a kedvezményt igénybe venni kívánó Kártyabirtokos számára.

 

Az árkedvezmény mértéke az Űrlapon rögzített %-os vagy egyéb módon szabályozott árengedmény, amely a Kártyabirtokos által igénybe vett termékek/szolgáltatások összértékéből kerül levonásra.

 

Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az árengedmény során az aktuálisan érvényes árlista alapján kiszámított árat veszi alapul.

 

A kedvezmények nyújtását alsó összeghatárhoz, illetve mennyiséghez kötni tilos, azonban a fizetési módot meghatározhatja az Elfogadó Partner (pl. készpénz- és bankkártyás fizetés esetén).

 

Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.

 

Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a kártyarendszer jó hírének megőrzése érdekében, továbbá vállalt kötelezettségeiről minden érintett és a Kártyabirtokossal kapcsolatba kerülő munkatársát időben tájékoztatja, betanítja.

 

Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az Elfogadó Helyen a kártyarendszerben való tagságát jelölő Tisza-Tavi Kedvezménykártya elfogadóhely matricát jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezi, illetve az esetleges sérült matrica tényéről az Kibocsátót értesíti.

 

A kedvezményt a Kártyabirtokos a Tisza-Tavi Kedvezménykártya előzetes (az ellenérték kiegyenlítését megelőző) bemutatásával – a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti.

 

Az Elfogadó Hely a kedvezmény igénybevételét megelőzően jogosult és köteles a Tisza-Tavi Kedvezménykártyát használni kívánó személy, illetve magának a Kártyának a jogosultságát ellenőrizni. Ennek érdekében jogosult és köteles a Kártyát, valamint a Kártyabirtokos vagy ekként a kedvezményt igénybe venni kívánó személy azonosításához szükséges okmányt elkérni és az adatok összevetése útján a jogosultságot megállapítani, ezt követően az okmányokat köteles visszaszolgáltatni.

 

Az Elfogadó Hely kizárólag érvényes Tisza-Tavi Kedvezménykártyával rendelkező Kártyabirtokos részére nyújthat kedvezményt.

 

Amennyiben a Tisza-Tavi Kedvezménykártya érvényességi ideje lejárt, úgy az Elfogadó Hely köteles erre felhívni a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a kártya bevonására nem kerülhet sor.

 

A Szolgáltatói szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az Elfogadó Partner a Szolgáltatói szerződést jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 60 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondás időtartama alatt az Elfogadó Partner köteles a kedvezmények nyújtására.

 

Az kibocsátó jogosult a Szolgáltatói szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elfogadó Partner súlyosan megszegi a Szolgáltatói szerződésben foglaltakat. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

 

-          a Kártyabirtokos részére nem vagy nem az előre meghirdetett mértékű kedvezményt nyújtja

 

-         olyan személy részére nyújt kedvezményt, aki nem rendelkezik érvényes Tisza-Tavi Kedvezménykártyával

 

-          a Tisza-Tavi Kedvezménykártya matricát felszólítást követően sem helyezi ki

 

-          a Tisza-Tavi Kedvezménykártya rendszer jó hírét sértő magatartást tanúsít

 

Az Elfogadó Partner köteles haladéktalanul tájékoztatni az kibocsátót, amennyiben bármely okból a vállalt kedvezmény nyújtására nem képes, annak nyújtását felfüggesztette, szünetelteti vagy beszüntette. Az ennek elmulasztásából eredő kárt köteles megtéríteni.

 

Az Elfogadó Partner hozzájárul ahhoz, hogy az Űrlapon szereplő adatait a kibocsátó a kártyarendszer működéséhez szükséges célból és ahhoz kötötten, továbbá statisztikai célra felhasználja. Így különösen hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás (Elfogadó Hely) nevét, címét, tevékenységi körét, nyitvatartási idejét, a vállalt kedvezmények körét és mértékét az interneten, illetve egyéb nyilvános helyeken reklám céljából közzétegye.

 

Az kibocsátó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására.

 

Az kibocsátó és az Elfogadó Partner között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Az Elfogadó Partner vállalja, hogy az általa működtetett Elfogadó Hely mindenkor a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően jár el a Tisza-Tavi Kedvezménykártya használata sorá

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Bringázz a Tisza-tó körül!